Privacy statement

Miracle Massages, gevestigd aan de Kerrieweg 23, 3541 RM te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Persoonsgegevens die wij verwerken
Miracle Massages verwerkt geen persoonsgegevens omdat op deze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Miracle Massages verwerkt uw persoonsgegevens telefonisch enkel en alleen voor de volgende doelen:
U te kunnen bellen of e-mailen om een afspraak in te plannen en/of te bevestigen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Miracle Massages bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden
Naam                         > Zolang de diensten worden afgenomen > persoonlijk contact
Email                          > Zolang de diensten worden afgenomen > persoonlijk contact
Telefoonnummer        > Zolang de diensten worden afgenomen > persoonlijk contact


Delen van persoonsgegevens met derden
Miracle Massages verstrekt geen data aan derden.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Miracle Massages gebruikt geen technische en functionele cookies.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@miraclemassages.com

Miracle Massages wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Miracle Massages neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@miraclemassages.com